Susirajan Punamustat ry:n vuosikokous 2017

2017-05-17 - 16:47 | Ajankohtaista |

Susirajan Punamustat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 18.6.2017 klo 15:00 alkaen Länsikadun Gaudessa osoitteessa Länsikatu 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja/tai tässä kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Kokouskavhit tarjotaan.

Kokouskutsu, esityslista:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa!

Susirajan Punamustat ry, hallitus